HRVATSKI KINEZIOLOSKI SAVEZ

KINEZIOLOSKI FAKULTET

HRVATSKI OLIMPIJSKI ODBOR

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA

AGENCIJA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

HRVATSKI SKOLSKI SPORTSKI SAVEZ

ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA GRADA VARAZDINA

SAVEZ SPORTOVA VARAZDINSKE ZUPANIJE