Udruga kineziologa je strukovno udruzenje u podrucju edukacije, sporta, sportske rekreacije i sportske medicine radi sto potpunijeg organiziranja i planskog zadovoljavanja osobnih i zajednickih interesa te radi opceg unapredenja djelatnosti tjelesne i zdravstvene kulture i sporta na podrucju Grada Varazdina i Varazdinske zupanije.

Ciljevi i zadace:


- rad na zastiti prava i interesa kineziologa tjelesne i zdravstvene kulture,
- rad na promicanju, razvitku i unapredenju udruge,
- pracenje i poticanje kvalitete te rada predlaganjem iskusnih i zasluznih clanova za odredena,
strucna priznanja i napredovanja u struci,
- poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unapredivanje strucnog rada,
- rad na unapredenju tjelesne i zdravstvene kulture i sporta,
- organiziranje i provodenje programskih aktivnosti Upravnog odbora udruge,
- ukupnom aktivnosti Udruge poticati internalizaciju i usvajanje etickih vrijednosti,
- nastojati da strucni rad u sportu vode za to skolovani ljudi,
- promoviranje manje poznatih sportova,
- organizacija strucnih predavanja i prezentacija.

Udruga kineziologa grada Varazdina i Varazdinske zupanije je strukovno udruzenje u podrucju tjelesne i zdravstvene kulture i sporta, u koju se udruzuju ucitelji i profesori tjelesne i zdravstvene kuklture, organizatori sportske rekreacije, lijecnici specijalisti sportske medicine i treneri u sportskim organizacijama....

Clanom udruge se postaje potpisivanjem pristupnice i uplatom godisnje clanarine za tekucu godinu.

Clanarina se uplacuje putem opce uplatnice na ziro-racun Udruge.

Iznos clanarine iznosi 100,00 kn (nezaposleni i umirovljeni clanovi 60,00 kn).


DOWNLOAD:

PRISTUPNICA

PRIMJER - uplatnica